Порядок использования средств государственного бюджета для предоставления гражданам правовой помощи по уголовным делам за счет государства

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 січня 2011 р. № 50                                             Київ

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                 М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 січня 2011 р. № 50

ПОРЯДОК

використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мін’юсту за бюджетною програмою, яка передбачає надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави (далі — бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мін’юст (далі — головний розпорядник бюджетних коштів).

2. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі (далі — розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату праці адвокатів з надання правової допомоги в кримінальних справах громадянам, звільненим особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором чи судом від оплати правової допомоги у зв’язку з їх малозабезпеченістю, а також у разі, коли адвокат за їх призначенням брав участь у процесі дізнання, досудового слідства, розгляді кримінальної справи судом. Оплата праці в такому разі здійснюється відповідно до Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 20, ст. 884).

Передбачені у зазначеному Порядку документи, якими підтверджується сума коштів, що підлягає виплаті адвокату (далі — документи), керівники адвокатських об’єднань (адвокати) надсилають розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня.

4. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють перевірку отриманих документів. У разі виявлення помилок у розрахунку суми коштів, що підлягає виплаті адвокату, або інших помилок, у зв’язку з чим неможливо здійснити оплату, документи повертаються для доопрацювання із зазначенням причини повернення.

5. На підставі документів, поданих керівниками адвокатських об’єднань (адвокатами), розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня складають реєстри заборгованості з оплати праці адвокатів (далі — реєстри) за формою, затвердженою головним розпорядником бюджетних коштів, і подають їх головному розпоряднику бюджетних коштів.

6. На підставі реєстрів головний розпорядник бюджетних коштів проводить їх розподіл.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

7. Перерахування бюджетних коштів адвокатським об’єднанням (адвокатам) здійснюється на підставі поданих ними документів.

8. Ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності здійснюється в установленому законодавством порядку.

9. У разі наявності заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, взятими на облік органами Державної казначейської служби, така заборгованість підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.

10. Складення і подання звітності про виконання паспорта бюджетної програми, у тому числі за результативними показниками, та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням таких коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.