Разъяснение ВККА от 16.06.2006 р. N IV/21-4.6 « О порядке внесения в региональные реестры адвокатов сведений об адвокатах, которые получили свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в других регионах»

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Про порядок внесення до регіональних реєстрів адвокатів відомостей щодо адвокатів, які отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в інших регіонах

від 16.06.2006 р. N IV/21-4.6

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулась Харківська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за роз’ясненням щодо порядку внесення до регіональних реєстрів адвокатів тих адвокатів, які отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в інших регіонах. Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі ст. 101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури роз’яснює:

Адвокат, який отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в одному регіоні, а практикує в іншому, для включення його в реєстр адвокатів того регіону, в якому він практикує, повинен подати заяву в КДКА, де йому видано свідоцтво (попередню КДКА, в реєстрах якої він значився) про виключення його з регіонального реєстру. Такі заяви повинні розглядатися головами регіональних КДКА без зволікань. За заявою голова регіональної КДКА приймає рішення.

Якщо регіональною КДКА прийнято рішення про виключення адвоката з регіонального реєстру, він звертається в ту КДКА, в регіоні якої здійснює свою діяльність із заявою про включення його до реєстру адвокатів цього регіону і додає до заяви рішення КДКА, з реєстру якої його було перед тим виключено. При цьому адвокат керується нормами п. п. 4.6 — 4.7 Положення про Єдиний реєстр адвокатів України (затверджений постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 10.03.2000 р. N 1), якими передбачено, що у випадку зміни відомостей, які вносяться до ЄРАУ, адвокат зобов’язаний протягом місяця повідомити регіональну КДКА про ці зміни. Заява про внесення змін до ЄРАУ подається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, на території якої знаходиться робоче місце адвоката. В заяві про внесення змін в зв’язку зі зміною робочого місця зазначається:

прізвище, ім’я та по батькові адвоката;

номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

назва органу, який видав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю;

поштовий індекс та адреса робочого місця (офісу);

поштовий індекс та адреса нового робочого місця (офісу);

підпис адвоката.

КДКА, отримавши заяву адвоката про внесення змін до ЄРАУ, включає його в регіональний реєстр адвокатів і не пізніше десяти днів з дня отримання заяви направляє у ВККА відповідне повідомлення про це.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          С. Ф. Сафулько