Разъяснение ВККА от 18.02.2005 года N IV/9-2-10 «О некоторых аспектах допуска адвокатов к защите в уголовных делах, по которым отдельные материалы являются государственной тайной»

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Про деякі аспекти допуску адвокатів до захисту у кримінальних справах, у яких окремі матеріали є державною таємницею

від 18.02.2005 р. N IV/9-2-10

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури

від 18 лютого 2005 р. N IV/9-2

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надходять звернення адвокатів стосовно того, які документи необхідно надавати для допуску адвокатів до захисту у кримінальних справах, у яких окремі матеріали є державною таємницею.

Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури роз’яснює наступне:

Згідно ч. 3 ст. 44 Кримінально-процесуального кодексу України, повноваження захисника на участь у справі підтверджуються:

1) адвоката — ордером відповідного адвокатського об’єднання;

2) адвоката, який не є членом адвокатського об’єднання, — угодою або дорученням юридичної особи.

Пунктом 5 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» від 24.10.2003 р. N 8 зазначено, що повноваження адвоката на участь у справі повинно бути підтверджене Свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю та ордером адвокатського об’єднання про наявність угоди про надання правової допомоги.

Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що єдиними документами, які адвокати повинні надавати по будь-якій кримінальній справі на підтвердження своїх повноважень, у тому числі і по справі, у якій окремі матеріали є державною таємницею, повинні бути копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер адвокатського об’єднання про наявність угоди про надання правової допомоги, а для адвокатів, які не є членами адвокатського об’єднання, — Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та угода чи доручення про надання правової допомоги.

Інших документів вимагати у адвокатів ніхто не має права.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          С. Ф. Сафулько