РАЗЪЯСНЕНИЕ О некоторых особенностях налогообложения адвокатской деятельности

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Про деякі особливості оподаткування адвокатської діяльності

05 вересня 2008 року

м. Київ

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішенням Вищої кваліфікаційної

комісії адвокатури

від 05 вересня 2008 року № V/7-116

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури постійно надходять звернення та адвокатські запити відносно надання роз’яснення з питань можливості застосування спрощеної системи оподаткування до адвокатських об’єднань та деяких питань податкової звітності адвоката.

Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі п.101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вважає за необхідне роз’яснити наступне.

У відповідності до ст. .4 Закону України «Про адвокатуру» адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об’єднуватись з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об’єднання, які діють відповідно до цього закону та статутів адвокатських об’єднань.

При цьому адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об’єднання є юридичними особами.

Згідно листа Міністерства фінансів України від 20.12.2001 року № 31-052-3-8/4747 «Щодо реалізації пункту 6 Указу Президента України від 30.09.1999 року № 1240» передбачено, що адвокатські об’єднання за умови відповідності критеріям, визначеним Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» мають право на оподаткування за спрощеною системою оподаткування.

З приводу можливості переходу на спрощену систему оподаткування адвокатами та адвокатськими об’єднаннями Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури 18.02.2005 року було дане відповідне Роз’яснення № IV/9-2-5.

У відповідності з цим Роз’ясненням, у випадку переходу на спрощену систему оподаткування адвокатом чи адвокатським об’єднанням їх правовий статус не зазнає жодних змін, на них в повному обсязі поширюються права, обов’язки та гарантії їх адвокатської діяльності.

Оподаткування роботи адвоката, який займається адвокатською діяльністю індивідуально визначається діючим законодавством в порядку, передбаченому Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» та іншими нормативно-правовими актами податкового законодавства.

Оподаткування діяльності адвоката — члена адвокатського об’єднання та його відносини з адвокатським об’єднанням визначаються статутом та здійснюється бухгалтером адвокатського об’єднання з врахуванням вимог чинного законодавства.