Разъяснение ВККА от 18.02.2005 года № IV/9-2-5 «О сохранении статуса адвоката при переходе на упрощенную систему налогообложения»

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 18.02.2005 р. № IV/9-2-5

Про збереження статусу адвоката при переході на спрощену систему оподаткування

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 18 лютого 2005 р. № IV/9-2

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надходять звернення адвокатів щодо правових наслідків переходу на оподаткування отриманих ними доходів шляхом сплати єдиного податку (спрощена система оподаткування). Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі п. 101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вважає за необхідне роз’яснити наступне:

Адвокат, здійснюючи адвокатську діяльність, не позбавлений права стати на облік та отримати свідоцтво про сплату єдиного податку. При цьому жоден нормативний чи законодавчий акт не зобов’язує адвоката використовувати печатку із зазначенням «Приватний підприємець» замість «Адвокат» чи змінювати будь-які інші атрибути адвокатської діяльності на підприємницьку діяльність. Фактично, адвокат і надалі продовжує займатися адвокатською діяльністю в тому ж порядку, як і до взяття на облік як платника єдиного податку; лише оприбуткування доходів та сплату податку адвокат здійснює з врахуванням положень Указу Президента України від 03.07.98 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва». Крім цього, норми зазначеного Указу поширюються на адвоката і в тому випадку, коли він має найманих працівників, наприклад, секретаря, помічника та здійснює пов’язані з цим виплати заробітної плати і утримання з неї податкових та інших обов’язкових платежів.

Міністерством фінансів України 20.12.2001 р. видано лист № 31-052-3-8/4747 «Щодо реалізації пункту 6 Указу Президента України від 30.09.99 р. № 1240». Вказаним листом Мінфін погоджується з можливістю адвокатів та адвокатських об’єднань обирати спрощену систему оподаткування для своїх доходів.

Аналогічним чином можуть бути платниками єдиного податку і адвокатські об’єднання. Судова практика Верховного Суду України та вищезазначений лист Міністерства фінансів підтверджують цю обставину.

У випадку обрання адвокатом (адвокатським об’єднанням) спрощеної системи обліку та звітності, їх правовий статус як адвокатів не змінюється і на них у повному обсязі поширюються права, обов’язки та гарантії їхньої адвокатської діяльності, що випливають як з чинного законодавства, так і Правил адвокатської етики, а також вони несуть дисциплінарну відповідальність за можливі порушення їх на підставі актів законодавства, яке регулює адвокатську діяльність.

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури
С. Ф. Сафулько