Разъяснение ВККА от 18.02.2005 года № IV/9-2-3 «О вступлении в силу решения о приостановлении Свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и об аннулировании этого Свидетельства»

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 18.02.2005 р. № IV/9-2-3

Про вступ у силу рішень про зупинення Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та про анулювання цього Свідоцтва

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 18 лютого 2005 р. № IV/9-2

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надходять звернення з кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо вступу в силу рішень комісії про зупинення Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та про анулювання цього Свідоцтва. Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, на підставі п. 101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вважає за необхідне роз’яснити наступне:

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про адвокатуру», за порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України рішенням дисциплінарної палати КДКА до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

попередження;

зупинення дії Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

анулювання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або в судовому порядку.

Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката — члена адвокатського об’єднання регулюється також статутом відповідного об’єднання.

Згідно з пп. 34, 35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 р. № 155/93, передбачено: дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше як через місяць з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше як через шість місяців з дня вчинення проступку.

Справа про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності повинна бути розглянута не пізніше як у місячний строк з дня її порушення.

Пунктом 26 цього ж Положення передбачено, що рішення про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення і рішення про припинення адвокатської діяльності та анулювання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю можуть бути оскаржені в тримісячний строк до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або в судовому порядку.

Разом з тим ні Закон України «Про адвокатуру», ні Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури і про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, які затверджені вищезгаданим Указом Президента, не врегульовують питання про те, коли вступає в силу рішення дисциплінарної палати про застосування таких дисциплінарних стягнень, як зупинення дії Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року та анулювання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, чи рішення про анулювання Свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури у випадках, передбачених п. 40 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а саме: засудження адвоката за вчинення злочину після набрання вироком законної сили; обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним; втрати громадянства України; грубого порушення вимог Законну України «Про адвокатуру» та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, і Присяги адвоката України.

На думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, у випадку зупинення дії Свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю, застосованого до адвоката як захід дисциплінарного стягнення, а також анулювання цього Свідоцтва, у випадках, передбачених законом, такі рішення вступають у силу негайно. При цьому Вища кваліфікаційна комісія адвокатури виходить із того, що Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю є підставою для здійснення адвокатської діяльності і його зупинення чи анулювання позбавляють таку особу мати статус адвоката або на певний час, або взагалі, і є дисциплінарною санкцією за допущені порушення вимог Закону України «Про адвокатуру» чи Правил адвокатської етики.

Гарантована законом можливість оскарження таких рішень до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або до суду не є, на думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, перешкодою для вступу вказаного рішення в дію, оскільки позбавлення чи зупинення дії Свідоцтва здійснюються не як міра покарання, яке застосовується судом, а як міра дисциплінарного стягнення, що застосовується органом адвокатського самоврядування. Чинне законодавство дійсно передбачає в окремих випадках процедуру вступу тих чи інших рішень у силу (наприклад, у цивільних, адміністративних чи кримінальних справах), однак в усіх випадках притягнення тих чи інших осіб до дисциплінарної відповідальності за професійні проступки, чинне законодавство, забезпечуючи особам, які притягуються до дисциплінарної відповідальності, можливість оскарження таких рішень, тим не менше не передбачає, що рішення про притягнення особи до відповідальності вступають у силу після розгляду компетентним органом такої скарги. Саме тому Закон України «Про адвокатуру» і підзаконні акти, визначаючи умови притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, не передбачають, що такі рішення вступають у силу лише після розгляду скарг на них.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати КДКА про застосування до адвоката таких дисциплінарних стягнень, як зупинення дії Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року і його анулювання, вступають у силу негайно після їх оголошення. У цьому зв’язку дисциплінарні палати, порушивши, відповідно до п. 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарне провадження проти адвоката, повинні зобов’язати його надати палаті Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і воно має зберігатися у регіональній КДКА до закінчення терміну розгляду дисциплінарної справи, а у випадку застосування одного із дисциплінарних стягнень, передбачених ст. 16 Закону України «Про адвокатуру», — на термін його зупинення чи анулювання.

Якщо адвокат відмовляється надати палаті Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, то палата може повідомити про застосовану міру дисциплінарного стягнення суд, прокуратуру, інші правоохоронні органи або організацію, де, як правило, адвокати здійснюють свою професійну діяльність, дати відповідні повідомлення у засобах масової інформації, внести зміни до Єдиного реєстру адвокатів України.

У випадку оскарження рішення про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю чи його анулювання компетентному органу, дисциплінарна палата надсилає дисциплінарну справу цьому органу з додатком копії Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Повертається таке Свідоцтво адвокату після спливу терміну, на який було зупинено його дію, а тому в рішенні дисциплінарної палати слід вказувати, з якої по яку дату дія Свідоцтва зупиняється. У випадку анулювання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю як міри дисциплінарного стягнення воно адвокату повертається лише в разі скасування компетентним органом такого рішення.

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури
С. Ф. Сафулько