Разъяснение ВККА от 18.02.2005 года № IV/9-2-7 «Об обязательности исполнения адвокатами требований ст. 47 УПК Украины»

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 18.02.2005 р. № IV/9-2-7

Про обов’язковість виконання адвокатами вимог ст. 47 Кримінально-процесуального кодексу України

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 18 лютого 2005 р. № IV/9-2

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надходять звернення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо обов’язковості виконання адвокатами вимог ст. 47 Кримінально-процесуального кодексу України адвокатами, які не є членами адвокатських об’єднань. На підставі п. 101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури роз’яснюється наступне:

Стаття  7 Кримінально-процесуального кодексу України передбачає, що особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суд можуть призначити захисника у встановленому законом порядку через адвокатське об’єднання. Вказана норма не містить імперативного наказу щодо необхідності призначати захисників лише з членів (адвокатів) адвокатських об’єднань, вона закріплює можливість призначення захисника через адвокатські об’єднання, не виключаючи можливості призначення для захисту адвокатів, які практикують індивідуально, і не є членами адвокатського об’єднання.

Як вбачається зі змісту ст. 1 Закону України «Про адвокатуру», всі адвокати, незалежно від того, чи практикують вони індивідуально, чи входять в адвокатські об’єднання, покликані, згідно з Конституцією України, сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. Закон не встановлює ні переваг, ні обмежень для різних форм здійснення адвокатської діяльності, у зв’язку з чим кожен адвокат, зобов’язаний здійснювати захист прав та свобод особи, в тому числі і за дорученням керівника адвокатського об’єднання, незалежно від того, чи входить такий адвокат до даного адвокатського об’єднання, виконувати вимоги ст. 47 Кримінально-процесуального кодексу України. Безпричинна відмова від виконання такого доручення є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

КДКА повинна визначити, на яке адвокатське об’єднання в регіоні її діяльності покладається здійснення координації виконання доручень слідчих, судових органів про забезпечення захисту за призначенням. У тих випадках, коли у відповідному регіоні не створено адвокатського об’єднання, тимчасово, до їх створення у встановленому порядку і законодавчого врегулювання, координаційні функції виконання постанов уповноважених органів про захист особи за призначенням, повинна взяти на себе відповідна КДКА.

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури
С. Ф. Сафулько