КСУ отказал в открытии производства по делу о праве адвоката на информацию

Как стало известно сайту ВККА.НЕТ, 14 июля с.г. Конституционный Суд Украины принял определение об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному обращению адвоката Сергея Коннова об официальном толковании положений статьи 6 Закона Украины «Об адвокатуре».

По каким причинам КСУ отказал – неизвестно, поскольку текст самого определения пока не опубликован, но дело уже исключено из перечня находящихся на рассмотрении в Суде.

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Коннова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень абзаців першого, третього, четвертого статті 6 Закону України „Про адвокатуру“

 

м. К и ї в Справа № 2-44/2010
14 липня 2010 року
№ 46-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича – головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Джуня В’ячеслава Васильовича,
Дідківського Анатолія Олександровича,
Домбровського Івана Петровича,
Кампа Володимира Михайловича,
Колоса Михайла Івановича,
Лилака Дмитра Дмитровича,
Маркуш Марії Андріївни,
Мачужак Ярослави Василівни – доповідача,
Овчаренка В’ячеслава Андрійовича,
Стецюка Петра Богдановича,
Стрижака Андрія Андрійовича,
Ткачука Павла Миколайовича,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Коннова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень абзаців першого, третього, четвертого статті 6 Закону України „Про адвокатуру“ від 19 грудня 1992 року № 2887–XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 9, ст. 62).

Заслухавши суддю-доповідача Мачужак Я.В. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в:

 

1. Громадянин Коннов Сергій Володимирович звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень абзаців першого, третього, четвертого статті 6 Закону України „Про адвокатуру“ (далі – Закон), згідно з якими при здійсненні професійної діяльності адвокат має право збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а від громадян – за їх згодою.

На думку суб’єкта права на конституційне звернення, для реалізації передбаченого положеннями статті 6 Закону професійного права адвоката збирати відомості, запитувати і отримувати документи або їх копії є лише одна умова – здійснення професійної діяльності, і жодних інших умов не встановлено.

Як вбачається з матеріалів справи, громадянин Коннов С.В. уклав договір з адвокатською конторою „Коннов і Созановський“ про надання юридичних послуг, на виконання якого адвокат зазначеної контори, посилаючись на положення статті 6 Закону, звертався до обласних рад, Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України та окремих обласних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Деякі обласні ради задовольнили клопотання адвоката і надали інформацію щодо організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а інші – відмовили у наданні такої інформації. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, окремі обласні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури надали відповіді щодо організації та проведення V з’їзду адвокатів України.

Такі факти Коннов С.В. вважає неоднозначним застосуванням положень абзаців першого, третього, четвертого статті 6 Закону, на підтвердження чого посилається на відповіді обласних рад, Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, окремих обласних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також на рішення Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим, Дніпропетровського окружного адміністративного суду, Окружного адміністративного суду міста Києва.

У зв’язку з цим автор клопотання просить роз’яснити вказані положення статті 6 Закону і дати відповіді на питання щодо обсягу та умов здійснення професійного права адвоката збирати відомості, запитувати і отримувати документи або їх копії.

2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 6 липня 2010 року відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ – невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України „Про Конституційний Суд України“.

3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з такого.

Законом України „Про Конституційний Суд України“ встановлено вимоги до конституційного звернення, зокрема наявність обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України, та визначено підставу для конституційного звернення, якою є неоднозначне застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (пункт 4 частини другої статті 42, стаття 94).

Неоднозначним застосуванням положень Конституції України або законів України є різне застосування одних і тих же норм цих правових актів судами України, іншими органами державної влади за однакових юридично значимих обставин (Ухвала Конституційного Суду України від 12 травня 2010 року № 31-у/2010).

З аналізу конституційного звернення та доданих до нього копій рішень адміністративних судів вбачається, що рішення цих судів стосуються різних юридично значимих обставин, а фактів неоднозначного застосування положень абзаців першого, третього, четвертого статті 6 Закону іншими органами державної влади не наведено.

Отже, конституційне звернення громадянина Коннова С.В. щодо офіційного тлумачення положень абзаців першого, третього, четвертого статті 6 Закону за змістом не відповідає вимогам статей 42, 94 Закону України „Про Конституційний Суд України“, що відповідно до пункту 2 статті 45 цього Закону є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України „Про Конституційний Суд України“, Конституційний Суд України

у х в а л и в:


1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Коннова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень абзаців першого, третього, четвертого статті 6 Закону України „Про адвокатуру“ від 19 грудня 1992 року № 2887–XII на підставі пункту 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ – невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України „Про Конституційний Суд України“.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

Конституційний Суд України

Запись опубликована в рубрике Права адвокатов с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

5 комментариев: КСУ отказал в открытии производства по делу о праве адвоката на информацию

 1. Владимир Маслов говорит:

  Если посмотреть текст конституционного обращения Коннова(было на этом же сайте) то легко увидеть, что автор не выполнил требования пункта 4 части второй статьи 42 Закона „О Конституционном Суде Украины“. г-нКонновне привел обоснований необходимости в официальном толковании указанных в обращении норм права. Вытекает, что в конституционном обращении ставился вопрос не об официальном толковании Конституции, а в разъяснении некоторых положений статьи 6 Закона «Об Адвокатуре». По существу Коннов высказывал свою позицию в отношении законности отказов КДКА (в предоставлении желаемой им информации),а не в отношении её конституционности. И потому вышло, что его обращение не отвечает требованиям Закона „О Конституционном Суде Украины» .
  Хотя проблема с запросами действительно есть. Её надо решать.
  Учиться надо было у И.Голованя.Кстати, в своем блоге И.Головань по этому поводу высказывал разумную вещицу.
  Но г-ну Коннову мне кажется хотелось еще раз привлечь внимания к своей персоне.Наверное действующий адвокат не стажировался у «старых советских» адвокатов, основополагающим принципом в практике которых было»Не зная ответа, не ставь вопрос».
  По видимому после таких обращений г-н Кухнюк и стал разрабатывать Порядок о повышении квалификации.
  Вопрос к г-ну Кухнюку:»Дмитрий.А на сколько баллов «потянет» такое обращение?Зачтете? «

 2. Iskander говорит:

  Да, и если не умеешь плавать, не пытайся утонуть…

 3. Илья говорит:

  Сергей, почтение тебе за твою позицию.

 4. Своё мнение рифмой на сайте написала.
  Почему редакция немедленно его убрала?
  Значит проходимца самолюбие задела.
  Но критиковала я всегда за дело.

  Не даёте рифмой своё мнение сказать.
  Человека в Украине так решили наказать.
  Строжайше запретить писать в газете.
  Адвокаты умные всех на белом свете!

  Вы хотите, чтобы ласково на ушко пели.
  Но проходимцы уже порядком надоели.
  Есть чиновники и себя Фемидой величают.
  И мерзкий тип в газете человека оскорбляет.

  Оклеветать и пакость быстренько подстроить.
  И карьеру таким образом себе построить.
  Нецензурной бранью такой напишет.
  И в «Юридической практике» поддержку ищет.

 5. Consigliere говорит:

  Это перевод стихов Кола Бельды, мир праху его?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>